Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi
KKTC Maliye Bakanlığı RSS Kaynağı
Anasayfa
Yasa ve Tüzükler
Formlar
Duyurular
Basın Açıklamaları
İletişim
Bağlantılar
Misyon/Vizyon
Misyon
Toplumsal refahın artırılmasını sağlamaya yönelik olarak gelirleri adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak ve vergi sisteminin basitleştirilmesi ile uyumun artırılmasına katkıda bulunarak mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

Vizyon
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ederek vergide kayıp ve kaçağı önlemek, teknoloji kullanımını geliştirerek etkinlik ve verimliliği artırmak, mükellef hizmetleri yönetimini oluşturmak sureti ile her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, güvenilir, etkin, şeffaf bir idare olmaktır.

Daire Hakkında
Yasa / Yönerge
Maliye Bakanlığı'nda Hizmet içi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
Maliye Bakanlığı Basın Açıklamaları
Yayın TarihiKonu
09/12/2014 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı
12/11/2014"2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı
20/10/2014GELİR VE VERGİ DAİRESİ DUYURUSU
21/07/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan Yenidüzen Gazetesi'ne açıklamada bulundu
09/07/2014ONKOLOJİ HASTANESİ İHALESİ SONUÇLANDI
17/05/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, Ekonomik Vizyon programında Necdet Ergün'ün konuğu oldu
12/05/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan Havadis Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu
29/04/2014Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak Malzeme Dairesi 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni binalarında hizmet vermeye başlıyor
18/04/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, BRT 1’de yayınlanan Siyaset Arenası’na konuk oldu.
11/04/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, KIBRIS TV'de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı
08/04/2014E-Devlet projesinin en önemli parçalarından olan E-Maliye projesinde çalışacak ve bu projenin idamesini gerçekleştirecek teknik eleman ihtiyacı için münhal açıldı
07/04/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, Yenidüzen Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu
04/04/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, BRT'de açıklamalarda bulundu
04/04/2014Maliye Bakanlığı, Kamu Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Yasa’nın verdiği tecil yetkisini kullanarak ithalatta alınan KDV’yi erteledi
10/01/2014Maliye Bakanı Zeren Mungan, Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi’ni ziyaret etti
1 - 15Sonraki >
Gelir ve Vergi ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1- Devletin Gelir, Vergi ve Tahsilatla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlayıp onaylamaları için ilgili mercilere sunar.
2- Devletin tüm vergi ve gelirlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Mali ve İdari yönden takibini, denetimini ve tahsilatını gerçekleştirir.
3- Devletin gelir kaynaklarını artırmak için gerekli önlemleri alıp uygulamaya koyar.
4- Gelir takdiri ile vergi tarkı, tahakkuku ve tahsilatı ile ilgili uygulama ve tebliğat işlemi yapar.
5- Vergi yükümlülüklerini saptar, mali durumlarını araştırır, inceler, kıymet takdiri yapar takdirlere karşı itirazları inceler ve sonuçlandırır.
6- Devletin parasını idare ve muhafaza eder.